Nivel Inicial – Jardín Santa Rosa de Lima

Nivel Inicial

Directora: Lic. Romina Villegas

———————————–

Nivel Primario

Director: Lic. Eduardo Giménez
Vicedirectora: Prof. Mirian A. Caamaño

———————————–

Nivel Secundario

Directora: Prof. Isabel Moreno
Vicedirectora: Lic. Sandra Tedesco

———————————–

Pastoral

Directora: Sra. Julia Fernández

———————————–

Representantes Legales

P. Rubén Fuhr SAC
Ing. Marcelo Minuto